บุคคล
คู่มือการใช้งานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ฉบับ สพม สฎชพ 07-06-65
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.06 MB
คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ดูแลระบบของสถานศึกษา