ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2566
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2566
ประกาศโรงเรียนบางสวรรค์วิทยาคม
 เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.16 KB
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ประเภท ห้องเรียนพิเศษ