ลูกจ้างชั่วคราว

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสาริศา จริตงาม

นางวิภารัตน์ แก้วผลึก

นางสาวเพชรชมพู พรหมหงษ์

นายประภาส คำบำรุง

นายชานนท์ณัฏฐ์ จันทวงศ์

นางสาวสุวนิตย์ พรมรัตน์

นางญาณภัทร บุญมาศ

นายกฤติเดช สังข์เทวฤทธิ์

นายกำพล กลับกลาย

นางสาวจณิสตา หมวดศรี

นายอุเทน คำสุทธิ์